Zajęcia są prowadzone na różnych poziomach oraz dopasowane do tempa i możliwości kursanta.Podczas zajęć indywidualnych i grupowych rozwijamy wszystkie kompetencje językowe - mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie, rozumienie tekstu pisanego. W rezultacie słuchacz potrafi skutecznie porozumiewać się w języku obcym.